SA Põlvamaa Arenduskeskus kuulutab välja avaliku konkursi Põlvamaa Aasta Küla 2015 valimiseks. Maakondlik võitja esitatakse üle-eestilisele Aasta Küla 2015 konkursile, mida korraldab MTÜ Liikumine Kodukant. Üle-eestilist konkurssi korraldatakse kuuendat korda ja võitja kuulutatakse välja Eesti Külade Maapäeval, mis sel aastal toimub 7. augustil.

Põlvamaa Aasta Küla konkursi eesmärk on avaldada tunnustust külade tulemusliku tegutsemise eest ja teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust Põlva maakonnas. Täpsem info on leitav „Põlvamaa Aasta Küla 2015" maakondliku konkursi juhendis

Põlvamaa Aasta Küla 2015 tiitel antakse ühele külale, külade piirkonnale või alevikule Põlva maakonnas, mis on saavutanud märkimisväärseid tulemusi külaelu arendamisel.

Põlvamaa Aasta Küla kandidaadile esitatavad tingimused:

  • nähtav kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kolme aasta jooksul;
  • küla arendavate ja kogukonda liitvate projektide/initsiatiivide edukas algatamine  ja elluviimine, ajaloo talletamine;
  • ühistegevused külas ja koostöö kohaliku omavalitsusega;
  • avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil;
  • kehtiv (või koostamisel olev) arengukava.

Põlvamaa Aasta Küla 2015 kandidaadi esitajaks saab olla kandideerida sooviv küla või kohalik omavalitsus. Kandideerimiseks tuleb nõuetekohaselt täita ankeet ja saata see aadressil kaisa.tammoja@polvamaa.ee hiljemalt 26. märtsiks (k.a).

SA Põlvamaa Arenduskeskus moodustab seitsmeliikmelise hindamiskomisjoni, kuhu kuuluvad SA Põlvamaa Arenduskeskuse, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, Põlva Maavalitsuse, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu, MTÜ Piiriveere Liideri, ühe kohaliku omavalitsuse ja eelmise konkursi Põlvamaa Aasta Küla võitja esindajad.

Põlvamaa Aasta Küla 2015 konkursi võitja selgub 30. märtsil.

Varasematel aastatel on Põlvamaalt võistlustulle saadetud Hurmi, Kiidjärve, Karisilla, Maaritsa ja Lutsu küla.

Üle-eestilise Aasta küla konkursi kohta leiab lisainfot MTÜ Liikumine Kodukant veebilehelt
 

Lisainfo:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-mail: kaisa.tammoja@polvamaa.ee